Program
8. ročník - 2017

15.00 "Rendez-vous"

Kávová společnost, voňavé perníkové občerstvení,
květinářství, stánek s výrobky klientů Domova Svaté
Rodiny, tvořivé dílny: zdobení perníčků, drátování, malý
dětský orientační běh a možná i kolotoč


15.15 Africké pohádky

(Divadlo nejen pro děti) - loutkový příběh v podání divadla Fígl


16.16 Přivítání

Přivítání čestných hostů s předáním cen soutěžícím dětem, seznámení s děním kolem kaple v posledním roce


17.17 Poutní mše svatá

(Znova po 106 letech) slavená svatomatějským farářem a kanovníkem
Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, Matúšem
Kocianem, za hudebního doprovodu Capelly Michaelis pod vedením
Michaela Pospíšila


18.18 Malý koncert

...před setměním aneb Co se nestihne při bohoslužbě


Během celého odpoledne budou prohlídky kaple s malou výstavou o dějiách kapličky s komentářem Marie Kuldové a Marie Filipcové